Homepage 2020-01-17T14:33:02+00:00

Het besturen van uw VvE is ons vak

Het professioneel besturen van een Verenigingen van Eigenaren is een vak. Ons vak, dat we met plezier uitoefenen. Om u hierbij goed van dienst te zijn, bieden wij u de mogelijkheid om in te loggen op de website van uw eigen VvE. Daar vindt u een algemeen deel en uw privédeel (Mijn informatie & instellingen). In de map Documenten staan zaken als notulen en de besluiten van de vergaderingen, de actuele begroting, uw maandelijkse eigen bijdrage en bouwkundige zaken. Onder ‘Mijn informatie’ vindt u gegevens over uw eigen appartement, de breukdelen en uw periodieke bijdrage aan de VvE. Ook ziet u hier wat u al heeft betaald.

Veel gestelde vragen

Wat als ik een klacht heb over het beheer? 2017-11-29T10:39:23+00:00

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over hoe wij uw VvE beheren. Mocht dit niet zo zijn, meld ons dit dan meteen (per telefoon, mail of brief). Dan zorgen wij zo snel mogelijk voor een goede oplossing.

Hoe word ik lid van een Vereniging van Eigenaren? 2017-11-29T10:44:51+00:00

Door de aankoop van uw appartement wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Vanaf dat moment bent namelijk niet alleen eigenaar van uw appartement maar ook mede-eigenaar van het flatgebouw en daarmee van alles wat niet onder het exclusieve gebruiksrecht van de afzonderlijke eigenaren valt, zoals de lift of het trappenhuis en de entreedeur.

Wat is een akte van splitsing? 2017-11-29T10:43:29+00:00

In deze notariële akte wordt de splitsing in appartementsrechten vastgelegd. Meestal wordt hierin verwezen naar de bepalingen en voorschriften van het modelreglement van de Koninklijke Notariële Broederschap. Daarnaast staan hierin alle aanvullingen en wijzigingen op dit modelreglement. Denk aan de kadastrale aanduiding van de percelen, de aandelen/breukdelen waarin de individuele eigenaren in de gemeenschappelijke zaken participeren, de schulden en kosten die voor rekening van de gezamenlijke eigenaren komen, regels omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de openbare gedeelten, regels van door eigenaren te storten bijdragen, de stemverhouding in de vergadering van eigenaren etc.

De akte van splitsing wordt vastgelegd in de openbare onroerendgoedregisters. Wijziging van de akte van splitsing kan slechts geschieden met medewerking van ten minste 80% van de appartementseigenaren.

Wat is een huishoudelijk reglement? 2017-11-29T10:48:41+00:00

Hierin staan de afspraken die alle eigenaren van de VvE met elkaar maakten om prettig te kunnen wonen. Wanneer een appartement wordt verhuurd geldt dit reglement ook voor de huurders. De verhuurder heeft de plicht het reglement aan de huurder te overhandigen.

Heeft elke Vereniging van Eigenaren een huishoudelijk reglement? 2017-11-29T10:49:29+00:00

Nee, niet elke VvE. Wanneer uw VvE hier behoefte aan heeft, dan helpen wij u graag bij het opstellen ervan. Wanneer de vergadering van de VvE het huishoudelijk reglement goedkeurt wordt het van kracht.

Waar neemt de vergadering van de Vereniging van Eigenaren besluiten over? 2017-11-29T10:52:32+00:00

Deze vergadering neemt belangrijke besluiten over zaken als:

Het onderhoud van het complex:

 • Schilderwerk
 • Gevels en balkons
 • Rioleringen
 • Daken en schoorstenen
 • Meerjarenonderhoudsplanning

De financiën:

 • De bijdragen die de leden van de VvE dienen te betalen aan de VvE
 • De begroting voor het komende verenigingsjaar
 • De verzekeringen van het complex
 • De donaties in het reservefonds
Wanneer zijn besluiten van de vergadering van de Vereniging van Eigenaren rechtsgeldig? 2017-11-29T10:53:47+00:00

Iedere eigenaar is gehouden aan besluiten die door de vergadering van de Vereniging van Eigenaren genomen zijn met een rechtsgeldige meerderheid van stemmen.

Heeft Verhagen Concept een bemiddelingsvergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)? 2017-11-29T11:04:10+00:00

In september 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vastgesteld dat VvE-Beheerders zich gedragen als adviseurs in verzekeringsproducten zonder dat zij beschikken over de benodigde vergunningen.

Wij willen u graag onze complete dienstverlening blijven aanbieden en hebben om die reden zo’n bemiddelingsvergunning aangevraagd via de branchevereniging BVVB. Dit is een goede tussenstap waarbij wij, als uw VvE beheerder, alle voorkomende zaken mogen afwikkelen:

 • Offerte aanvragen
 • Gegevens doorgeven
 • Assisteren bij de uitvoering en het beheer van de polis

Hier vindt u de meest recente versie van de dienstenwijzer van de Branchevereniging VvE Beheerders.

Online Loket

Contact

Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Na werktijd kunt u voor noodgevallen gebruik maken van de optionele antwoordservice, zodat direct adequate maatregelen getroffen kunnen worden.

Verhagen Concept is voor noodgevallen 24 uur paraat, 7 dagen per week. Bij spoed wordt u doorgeschakeld naar onze antwoordservicemedewerker.