Ik zoek een VvE bestuurder 2019-12-12T12:25:28+00:00

Waarom Verhagen Concept?

Het besturen van een VvE is een vak en vraagt een deskundige, onafhankelijke en betrouwbare partij. Verhagen Concept bewijst zich al vijfentwintig jaar in dit vak. Onze primaire taak is VvE’s hun administratieve rompslomp uit handen te nemen. Daarnaast adviseren wij op het gebied van onderhoud, verzekeringen en de rechten en plichten van de VvE. Omdat wij elke VvE een eigen contactpersoon geven kunt er rekenen op de persoonlijke aandacht van iemand die weet wat er binnen uw VvE speelt…

Wat doet Verhagen Concept?

Wij zorgen voor een overzichtelijke administratie en bewaken betalingsachterstanden. Daarnaast waken wij, vanuit onze bouwkundige expertise, over uw onderhoud. Dat doen we door het opstellen van een bouwkundig rapport omtrent de stand van onderhoud van het gebouw, inclusief een onderhoudskostenraming voor de komende jaren. Ook tussentijdse bouwtechnische opnamen en de uitvoering ervan kunnen wij regelen. Zo slaan wij de brug tussen uw VvE en de bouwwereld. Tot slot kunt u bij ons terecht voor juridische zaken als het Reglement van Splitsing van Eigendom.

Producten en diensten

Diverse beheerpakketten
Steeds vaker vragen VvE’s om specifieke diensten. Om hen tegemoet te komen, ontwikkelden wij verschillende beheerpakketten.

Totaal beheer
Dit pakket biedt het volledige beheer van uw VvE. Hiertoe behoren:

 • De gehele financiële administratie van uw VvE.
 • De ontvangst van de bijdragen op de rekening van uw VvE.
 • Het begeleiden van schademeldingen voor de opstalverzekering en/of de glasverzekering.
 • Het organiseren en notuleren van de ledenvergaderingen voor uw VvE. U ontvangt tijdig voorafgaand aan de ledenvergadering de vergaderstukken. Indien nodig huren wij een vergaderruimte.
 • Het besturen van het onderhoud van de VvE. Dit betekent dat wij alle onderhoudswerkzaamheden verzorgen. Ook nood- en/of spoedreparaties bij calamiteiten.
 • Wij vragen onderhoudsadviezen en begrotingen aan en voeren besluiten uit. Hierbij hoort het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Wij maken een globale meerjarenonderhoudsplanning of, indien gewenst, een boekhoudkundig rapport.

Klein beheer
Dit pakket biedt het boekhoudkundig beheer van uw VvE. Hiertoe behoren:

 • Het beheren van de financiën op de rekeningen van de VvE en het begeleiden alle assurantiezaken.
 • Het incasseren en administreren van de door eigenaren aan de Vereniging verschuldigde periodieke bijdragen (zoals die door de ledenvergadering zijn vastgesteld).
 • Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van deze bijdragen.
 • Het eenmaal per jaar opmaken van een jaarrekening met daarin de baten en lasten over het afgelopen Verenigingsjaar.
 • Het opstellen van een ontwerpbegroting voor elk nieuw verenigingsjaar.
 • De eigenaren dragen gezamenlijk zorg voor het onderhoud van het appartementencomplex en organiseren zelf de jaarlijkse ledenvergaderingen.
 • Parkeerplaatsenbeheer
 • Dit pakket biedt het boekhoudkundig en financieel beheer van een parkeerterrein of -garage met meerdere eigenaren. Hiertoe behoren:
  Het incasseren en administreren van de door eigenaren aan de Vereniging verschuldigde periodieke bijdragen (zoals die door de ledenvergadering zijn vastgesteld).
 • Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van deze bijdragen.
 • Het eenmaal per jaar opmaken van een jaarrekening met daarin de baten en lasten over het afgelopen Verenigingsjaar.
 • Het opstellen van een ontwerpbegroting voor elk nieuw Verenigingsjaar.
 • Eventueel kunnen wij ook zorgdragen voor het onderhoud van de parkeerplaatsen en het terrein van de Vereniging.

Beheer van mandelig eigendom
Dit pakket biedt het beheer van mandelig (ofwel: gemeenschappelijk) eigendom. Dit betreft bijvoorbeeld terreinen of tuinen die in bezit van meerdere eigenaren zijn. Hiertoe behoren:

 • Ondersteuning bij het oprichten van de beheervereniging.
 • Het financieel en boekhoudkundig beheer van de beheervereniging.
 • Het verzorgen van het onderhoud.

meer informatie over totaalbeheer
meer informatie over klein beheer.
meer informatie over beheer van parkeerplaatsen
meer informatie over beheer van mandelig eigendom

Veel gestelde vragen – producten & diensten VvE

Wanneer kan ik Verhagen Concept bereiken? 2017-12-10T17:38:21+00:00

Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Na werktijd kunt u voor noodgevallen gebruik maken van de optionele antwoordservice, zodat direct adequate maatregelen getroffen kunnen worden.

Verhagen Concept is voor noodgevallen 24 uur paraat, 7 dagen per week. Bij spoed wordt u doorgeschakeld naar onze antwoordservicemedewerker.

Welk beheerpakket past bij mijn VvE? 2017-12-10T17:38:56+00:00

Heeft uw VvE niet meer dan acht appartementen, dan kunt u het pakket voor klein beheer overwegen. Wel heeft uw VvE dan zelf de verantwoordelijkheid voor het onderhoud. Wilt u dat wij ook het onderhoud voor uw VvE besturen, kies dan voor volledig beheer.

Wanneer u samen met andere eigenaren een terrein of een tuin bezit dan kunnen wij voor u uw mandelig eigendom beheren. Wij verzorgen dan het financieel en boekhoudkundig beheer en, als u dat wilt, ook het onderhoud.

Bestaat uw Vereniging van Eigenaren enkel en alleen uit parkeerplaatsen? Kiest u dan voor het pakket voor het beheer van parkeerplaatsen.

Onze Vereniging van Eigenaren is niet (meer) actief. Kan Verhagen Concept ons hierbij helpen? 2017-12-10T17:40:07+00:00

Wij hebben ruime ervaring bij het oprichten van Verenigingen van Eigenaren. Ons beheer begint dan met een opstartvergadering waarbij alle leden van de Vereniging van Eigenaren aanwezig zijn of hun volmacht hebben afgegeven. Tijdens deze vergadering leggen wij uit hoe een VvE werkt en wat wij als uw VvE-bestuurder voor uw VvE doen. Ook worden de eerste afspraken gemaakt, zoals de hoogte van de bijdrage aan de VvE. Zo kan de VvE een goede (door)start maken.

Hoe lang duurt de inschrijvingsperiode voor klein beheer bij u? Wanneer kunnen wij van start? 2017-12-10T17:40:34+00:00

Dat kan direct nadat wij de benodigde stukken van u hebben ontvangen. De stukken bestaan uit een ledenlijst, een ondertekend formulier wijziging of aanmelding bestuurder Kamer van Koophandel en de actuele verzekeringspolissen.

Is een extra ledenvergadering altijd noodzakelijk om Verhagen Concept aan te stellen als beheerder? Kan het bestuur dit niet zelf afhandelen? 2017-12-10T17:40:59+00:00

Deze vergadering is noodzakelijk maar kan ook schriftelijk plaatsvinden: u heeft alleen de handtekeningen van alle Eigenaren nodig – onder de gemaakte notulen – om het besluit om een beheerder aan te stellen geldig te verklaren.

Wanneer mijn VvE een klein beheer pakket afneemt, kan ik dan Verhagen Concept bellen als er lekkage of verstopping is? 2017-12-10T17:41:29+00:00

Bij klein beheer is het uitgangspunt dat u zelf (met uw mede-eigenaren) het dagelijks technisch beheer uitvoert. Wel kunnen wij u adviseren over welke onderhoud- en reparatiebedrijf u het beste kunt benaderen.

Heeft Verhagen Concept een bemiddelingsvergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)? 2017-12-10T17:42:56+00:00

In september 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vastgesteld dat VvE-Beheerders zich gedragen als adviseurs in verzekeringsproducten zonder dat zij beschikken over de benodigde vergunningen.

Wij willen u graag onze complete dienstverlening blijven aanbieden en hebben om die reden zo’n bemiddelingsvergunning aangevraagd via de branchevereniging BVVB. Dit is een goede tussenstap waarbij wij, als uw VvE beheerder, alle voorkomende zaken mogen afwikkelen:

 • Offerte aanvragen
 • Gegevens doorgeven
 • Assisteren bij de uitvoering en het beheer van de polis

Voor deze vergunning zijn geen diploma’s vereist. Adviseren over de keuze van een verzekering c.q. verzekeraar is echter niet toegestaan binnen deze optie.

Hier vindt u de meest recente versie van de dienstenwijzer van de Branchevereniging VvE Beheerders.[https://bvvb.nl/collectief-afm/dienstenwijzer]

Offerte

Neem contact met ons op of kom langs op onze vestiging. Voor een offerteaanvraag verzoeken wij u om onderstaand formulier in te vullen.