Wie zijn wij? 2020-01-17T14:06:51+00:00

Over Verhagen Concept

Sinds 1988 beheren wij Verenigingen van Eigenaren. Ons team bestaat uit boekhoudkundige en financiële specialisten én natuurlijk VvE-beheerders. Daarnaast hebben wij ook een bouwkundige in dienst. Onze medewerkers beschikken over uitgebreide kennis en ervaring over het besturen en beheren van VvE’s. Bij vragen en problemen van juridische, bouwkundige, technische of administratieve aard staat ons team graag voor uw klaar.

Over Verhagen Concept

Het team van Verhagen Concept is tien vrouwen en één man sterk. Hieronder stellen wij onze teamleden aan u voor.

Nieuws

1303, 2020

Wereldwijd houdt het corona virus ons allemaal bezig. Ook aan ons kantoor worden, als uw VvE beheerder of VvE bestuurder, vragen gesteld over de geplande vergaderingen.

Volgens de bepalingen in de akte van splitsingen dienen de meeste VvE’s te vergaderen in de eerste zes maanden van het boekjaar. Dat betekent dat wij op dit moment actief zijn met organiseren, uitschrijven en houden van deze vergaderingen.

Wij overleggen momenteel vrijwel dagelijks per Vereniging met het bestuur of commissieleden of het verstandig is de jaarvergadering en / of andere bijeenkomsten wel- of niet te laten doorgaan.
In sommige gevallen is inmiddels besloten de vergaderingen uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Indien dit voor uw Vereniging van toepassing is ontvangt u hierover separaat bericht.

In die gevallen waarin is besloten dat de bijeenkomst wel doorgang zal vinden is het verzoek aan die leden, die mogelijke twijfels hebben rondom de eigen gezondheid, om niet naar de vergadering te komen. U kunt vanzelfsprekend altijd gebruik maken van de mogelijkheid om een volmacht af te geven.

Naast de zorgen die er vanuit de leden van de VvE zijn is er tevens de verantwoordelijkheid voor het welzijn van mijn collega VvE beheerders. Zij hebben soms meerdere bijeenkomsten per week. Om die reden kan het voorkomen dat wij zelf genoodzaakt zijn de vergadering tot later order uit te stellen. Wij vragen om uw begrip in deze situatie.

Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, neemt u gerust even contact op met uw beheerder.

1609, 2019

Op 15 augustus 2019 is de gewijzigde regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidieregeling voor VvE’s en eigenaar/bewoner is afgelopen 2 september weer open gegaan. VvE’s kunnen er langer gebruik van maken. Goed nieuws voor VvE’s die graag hun gebouw willen verduurzamen!
VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022.

Deze subsidie is bestemd voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Voorwaarde is dat de eigenaren zelf in de woningen wonen en deze niet verhuren.
Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie.

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
  • energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of een samenhangend ‘zeer energiezuinig pakket’.

Daarnaast verstrekt het Nationaal Energiebespaarfonds voor de verduurzaming van VvE’s laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/vve

En uiteraard staat uw VvE beheerder van ons kantoor ook voor u klaar.