Wie zijn wij? 2020-01-17T14:06:51+00:00

Over Verhagen Concept

Sinds 1988 beheren wij Verenigingen van Eigenaren. Ons team bestaat uit boekhoudkundige en financiële specialisten én natuurlijk VvE-beheerders. Daarnaast hebben wij ook een bouwkundige in dienst. Onze medewerkers beschikken over uitgebreide kennis en ervaring over het besturen en beheren van VvE’s. Bij vragen en problemen van juridische, bouwkundige, technische of administratieve aard staat ons team graag voor uw klaar.

Over Verhagen Concept

Het team van Verhagen Concept is tien vrouwen en één man sterk. Hieronder stellen wij onze teamleden aan u voor.

Nieuws

1212, 2017

Verbetering functioneren VvE’s

Dinsdag 21 februari jl. is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Verbetering functioneren VvE’s’ aangenomen. Het wetsvoorstel regelt dat achterstallig onderhoud van VvE’s wordt aangepakt door elke VvE te verplichten jaarlijks een minimale reservering te doen voor onderhoud van het gebouw of door het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). VvE’s zijn zo verplicht te zorgen dat er genoeg geld beschikbaar is of komt voor benodigd onderhoud. 

Indien VvE’s kiezen voor een jaarlijkse reservering, was het in eerste instantie in het wetsvoorstel niet verplicht dat het reservefonds uit gelden op een bankrekening bestaat. Er zou ook voldaan kunnen worden door het verstrekken van een borgtocht of bankgarantieverklaring. Tweede Kamerlid Erik Ronnes van het CDA wilde dit graag aanscherpen en diende een amendement in op het wetsvoorstel.

Het amendement Ronnes regelt dat storting van geld op een bankrekening van de VvE de nieuwe norm wordt voor VvE’s die uitsluitend of gedeeltelijk uit woningen bestaan. Dit sluit aan bij het meest recente modelreglement en ook bij de bestaande praktijk van de meeste VvE’s. Tegelijkertijd geeft het amendement aan dat kleinere VvE’s en verhuurders niet onnodig moeten worden belast met deze verplichting. Om die reden biedt het amendement de mogelijkheid om in twee gevallen van de hoofdregel om te storten te kunnen afwijken:  (1)  indien bij reglement of bij besluit van de vergadering van eigenaars met een meerderheid van viervijfde hiertoe wordt besloten of (2) als een bankgarantie wordt afgegeven.

Het wetsvoorstel zal verder worden behandeld in de Eerste Kamer.

2111, 2017

Een groen dak, hoe doe je dat?

Op de website van VvE Centraal staat een artikel gepubliceerd met onze ervaring voor het aanleggen van een groen dak op een Vereniging van Eigenaren.

Hierbij de link naar het artikel:

Een groen dak hoe doe je dat?